Geschiedenis van Judoclub To-Zai

In het jaar 1969 werd er in Margraten veel georganiseerd voor de jongere en oudere jeugd. Hieruit ontstond een jongeren beweging. Deze werd opgericht onder jongeren sociëteit ‘Dracula’. Vanuit deze organisatie werden veel evenementen georganiseerd en diverse verenigingen werden onder de noemer “Dracula” opgericht. Zo werd ook in 1970 Judoclub Dracula opgericht. De initiatiefnemer was de drijvende kracht achter de jongeren sociëteit, Stef Conjarts. Hij had contacten met Judomeester Twain Engelbert, welke reeds les gaf in Maastricht en Houthem. Er werd toen nog getraind in het clubhuis van de jongeren organisatie, Happy Home. De eerste jaren draaide de judoclub op een ledental van 50 tot 60, dus de judoruimte werd te klein. Toen er in 1976 een gymzaal in Margraten gerealiseerd werd was het een logische stap dat de judovereniging hier naar toe ging. Hierdoor kon het ledental groeien tot over de 100 judoka’s. Twain Engelbert kon het lesgeven niet alleen af en een van zijn leerlingen, Frans Braken, assisteerde hem bij de lessen op vrijdagavond.

Tot 1981 vormden deze 3 mensen de vaste kern op en naast de judomat. Gezien de activiteiten steeds meer en groter werden, werd in dit jaar een bestuur opgericht. In die jaren organiseerde Judoclub Dracula jaarlijks een groot internationaal toernooi, met deelname uit België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Deze toernooien werden gedurende de jaren 1978 tot 1995 georganiseerd. Door de vele regels en strengere toelating van de toernooien is het op dit ogenblik niet mogelijk nog aan een toernooi van dergelijke omvang te beginnen. Jammer.

Door de vele veranderingen in de organisatie van de jongeren sociëteit, waar judoclub Dracula nog altijd lid van was, was er geen binding meer met deze organisatie. Daarom verzelfstandigde de vereniging zich in 1986 onder leiding van Twain Fissette, Jo Brouwers en Erik Klaessens. De club ging toen verder onder de naam Judoclub To-Zai, wat “van oost naar west” betekent in de Japanse taal. De achterliggende gedachte is dat judo in Japan (oosten) ontstaan is en naar het Margraten (westen) is gebracht.
Onder deze naam is de Margraatse judoclub nog spring levend.

Overkoepelende organisaties
Voor 1977 werkte judoclub Dracula onder geen enkele overkoepelende judo organisatie, doch er was een nauwe samenwerking met de NJJA. In 1977 werd er door diverse Limburgse clubs een judo organisatie opgericht Budosport Zuid Nederland. Deze organisatie ging in 1987 over in de officiële JBN. Hiervan is judoclub To-Zai lid.

Volg ons ook op Facebook

Aankomende Evenementen
Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Sponsoren