Over To-Zai

Dangraadhouders
Hier kan men een indeling maken in twee delen. Dangraad houders bij de Budosport Zuid Nederland
organisatie welke opgeheven is in 1986. En Dangraad houders welke bij de Judo Bond Nederland zijn
aangemeld waar judoclub To-Zai in 1986 lid van is geworden.
zie bijlage.
Dangraadhouders
Commissies
De organisatie van judoclub To-Zai is opgedeeld in diverse commissies. Iedere commissie heeft haar eigen taken en verantwoordelijkheden binnen onze judoclub.

Lees verder

Doelstellingen

De hoofddoelstelling van judoclub To-Zai is de leden leren judoën volgens de principes en richtlijnen van Kano.
De twee peilers die de trainers na streven zijn algemeen welzijn en maximale efficiëntie.
De nevendoelstellingen van judoclub To-Zai zijn de volgende:

  1. Dat de kinderen plezier hebben in het judo.
  2. We proberen de leden bij te brengen dat judo niet alleen een sport is maar ook een levensweg.
Geschiedenis van Judoclub To-Zai
In het jaar 1969 werd er in Margraten veel georganiseerd voor de jongere en oudere jeugd. Hieruit ontstond een jongeren beweging. Deze werd opgericht onder jongeren sociëteit ‘Dracula’. Uit deze organisatie werden vele evenementen georganiseerd en diverse verenigingen werden onder de noemer “Dracula” opgericht. Zo werd ook in 1970 Judoclub Dracula opgericht. De initiatiefnemer was de drijvende kracht achter de jongeren sociëteit, Stef Conjarts. Hij had contacten met Judomeester Twain Engelbert, welke reeds les gaf in Maastricht en Houthem.Er werd toen nog getraind in het clubhuis van de jongeren organisatie, Happy Home. De eerste jaren draaide de judoclub op een ledental van 50 tot 60, dus de judoruimte werd te klein. Toen er in 1976 een gymzaal in Margraten gerealiseerd werd was het een logische stap dat de judovereniging hier naar toe ging. Hierdoor kon het ledental groeien tot over de 100 judoka’s. Twain Engelbert kon het lesgeven niet alleen af en een van zijn leerlingen, Frans Braken, assisteerde hem bij de lessen op vrijdagavond.

Lees verder

Leraren van To-Zai

De leraren die lesgeven bij Judoclub To-zai hebben de volgende bevoegdheden:

Erik Klaessens
Judoleraar B
5e dan Judo
Bestuurder JBN Limburg
Huis van de sport klanten panellid

Mark Vluggen

Judoleraar A

3e dan Judo

Ruud Robroeks
Judoleraar A
2e dan

Jos Peeters
1e dan

Volg ons ook op Facebook

Aankomende Evenementen
Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.

Sponsoren