Informatie

Bestuur
Over To-Zai
Technieken

Contact
De 3 lokaties waar judoclub To-Zai traint zijn:
– Op maandagavond de gymzaal in Sint Geertruid gelegen aan de Schoolstraat 13 – Trainingstijden van 17.00 – 20.30 uur
– Op donderdagavond Sporthal Bosdries, Valkenburgerstraat 115, Berg en Terblijt – Trainingstijden van 18.00 -19.45 uur
– Op vrijdagavond de gymzaal in Margraten gelegen aan de Pres. Kennedystraat 40 – Trainingstijden van 17.00 – 21.00 uur

Telefoonnummers voor meer info:

Erik Klaessens: 06-15 38 80 38
Jeanine Frints: 06-20 57 37 83
Bert Stassen: 043-604 2257 Gsm: 06-57 76 26 89
Jos Peeters : 043-325 31 71

Proeflessen
Het is bij judoclub To-Zai mogelijk om de eerste vier lessen gratis mee te doen als proeflessen. Daarna kan je, als het je bevalt, lid worden van onze vereniging.
Toernooien en indeling
Als je toernooien wil gaan doen, dan is dat heel mooi.
Bespreek dat eerst met de trainer, die kent jouw het beste, en weet op welk niveau je mee kunt doen. Daarna geef je je op via de club, en zorgt de club er ook voor dat er begeleiding mee gaat.
Om wedstrijd-judo te stimuleren, levert de club ook een financiële bijdrage.
Er wordt wel onderscheid gemaakt in de kosten.
Inschrijfgeld via de club is voor ieder toernooi € 6,-, of lager indien de werkelijke kosten ook lager zijn, of € 7,50 voor toernooien waarvan de werkelijke kosten € 10,- of hoger zijn.
Deze bijdrage, en de garantie dat er begeleiding mee gaat, vervalt indien je zelfstandig besluit om je rechtstreeks in te schrijven zonder overleg.

Toernooien worden als volgt ingedeeld, en indien dat bij ons bekend is, wordt dat op de evenementenlijst ook weergegeven:

Pupillentoernooi = instap toernooi
D toernooi = beginners toernooi
C toernooi = regionaal toernooi
B toernooi = limburgs nivo
A toernooi = landelijk toernooi
Internationaal toernooi

Accomodatie
Locaties:

Margraten, President Kennedystraat 40
Sint Geertuid, Schoolstraat 13
Berg En Terblijt, Valkenburgerstraat 115

Contributie en inschrijfgeld To-Zai

De tarieven van judoclub To-Zai zijn:

Contributie jeugd tot 17 jaar € 20.00 euro per kwartaal
Contributie senioren vanaf 17 jaar € 20.00 euro per kwartaal

Inschrijfgeld nieuw lid € 7.50
Examengeld € 5.00

Toernooien
Inschrijfgeld judotoernooi € 6.00 (voor toernooien duurder dan € 10,- geldt de eigen bijdrage € 7,50)
LET OP! Alle inschrijvingen gaan via de club, als je zonder overleg met de trainers besluit zelfstandig in te schrijven, al dan niet via MijnJBN, dan vervalt de bijdrage vanuit de club, en is er geen garantie dat er begeleiding mee gaat!
Inschrijfgeld pupillenuitwisseling € 2,50
Inschrijfgeld clubkampioenschappen € 6,00

De contributie word per automatische incasso per kwartaal afgeboekt van uw rekening. U dient een automatische incasso kaart in te vullen zodat de penningmeester kan incasseren. Indien de judoka wenst te stoppen met judo dient u de rode intrekkingskaart in te leveren bij de penningmeester. Deze zal vervolgens zorg dragen dat de automatische incasso beëindigt wordt.

J.C. To-Zai Margraten
Rabobank Centraal Zuid-Limburg
NL22RABO0131817906

J.C. Ko-Tani
Rabobank Centraal Zuid-Limburg
NL13RABO0368157598

Het verenigingsjaar eindigt jaarlijks op 30 juni.
Omdat de contributie laag is wordt deze ook tijdens de zomerstop doorbetaald.
Elke judoka dient lid te zijn van JBN. (Judo Bond Nederland).
Wil je je aanmelden klik dan hier JBN.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren, bij de penningmeester, waarbij achterstallige contributie nog betaald dient te worden.
Afmelding bij de JBN dient door het lid/ de ouders zelf te gebeuren.

Als een judoka slaagt voor een examen, het halen van een gele, oranje of andere band, dient men de band te betalen aan Jeanine Frints.
Bij het behalen van een hogere band wordt een diploma uitgereikt.

Volledig adres:
Judoclub To-Zai
Secretariaat
Muurbloem 17, 6245 TM Eijsden

Aansluitnummer JBN: 7200
J.B.N. Judo Bond Nederland

Volg ons ook op Facebook

Aankomende Evenementen
Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Sponsoren